Rozšírili sme portfólio našich služieb

Advokátska kancelária Motyčka a Notársky úrad JUDr. Aleny Motyčkovej majú v meste pod Zoborom dlhoročnú tradíciu.


Podstatnú časť našej práce predstavujú prípady týkajúce sa developerských projektov, kúpy a predaja nehnuteľností. Preto prišla zo strany našich dlhodobých klientov požiadavka aj na poskytovanie realitných služieb, ktoré by boli, podobne ako tie právne, na profesionálnej úrovni.


Vieme, že potreby jednotlivých klientov sa rôznia, a preto ku každému klientovi pristupujeme maximálne individuálne a starostlivo.

Aktuálna ponuka
Rozšírili sme naše portfólio služieb
Keď sa z klientov stávajú právom priatelia

Keď sa z klientov stávajú právom priatelia

Naša práca však nie je iba o právnych či realitných službách, ale hlavne o budovaní korektných a dlhodobých obchodných vzťahov. Mnohé z nich sa už za tie roky premenili na priateľstvá, čo si obzvlášť ceníme a sme na to právom hrdí.

Naše projekty

Naše meno je naša reklama

Na dobrom mene záleží. My sa nebojíme ísť s menom na trh, pretože si stojíme za kvalitou služieb, ktorú svojim klientom poskytujeme.


Neskrývame sa za neosobné obchodné názvy a zastávame názor, že klient má právo vedieť, kto je jeho obchodným partnerom.


Každý náš klient má priamy vplyv na našu povesť, či dobré meno a my si to veľmi dobre uvedomujeme.

Napíšte nám
Naše meno je naša reklama

logo

V Nitrianskom kraji je meno Motyčka už dlhé roky spájané s poskytovaním notárskych a advokátskych služieb, ku ktorým sa časom pridružila aj realitná činnosť. Pre privátnych klientov zabezpečujeme výstavbu rodinných domov, usporiadanie vlastníckych práv, projektovú dokumentáciu, úkony pre stavebné povolenie a kolaudáciu a následný predaj a prevod nehnuteľností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.