Budeme po vašom boku po celý čas

Od prvotného zámeru investície až po realizáciu zámeru je dlhá cesta a verte, že oceníte rozhodnutie mať po svojom boku spoľahlivého a obchodného partnera s nadštandardným právnym zázemím.

Pomáhame budovať nielen nehnuteľnosti, ale aj dlhodobé vzťahy založené na profesionalite a vzájomnej dôvere.

Od prvotného zámeru až po samotnú realizáciu
Idete stavať investičný rodinný dom alebo celé satelitné mestečko?

Idete stavať investičný rodinný dom alebo celé satelitné mestečko?

Naša realitná kancelária v spolupráci so spriaznenou Advokátskou kanceláriou Motyčka a Notárskym úradom JUDr. Aleny Motyčkovej zariadi všetko tak, aby boli jednotlivé kroky celého procesu pod kontrolou a v súlade so zákonom.

Developerské projekty pre klientov realizujeme v úzkej súčinnosti s Advokátskou kanceláriou a Notárskym úradom.

Sme s vami od prvotného zámeru
cez výstavbu až po predaj

1. Príprava

– Konzultácia zámeru
– Analýza trhu
– Stanovenie stratégie
– Financovanie


Realitná kancelária Motyčka poskytuje developerom posúdenie a zhodnotenie investičného zámeru s prihliadnutím na umiestnenie, dopyt na trhu a preferencie kupujúcich v danej lokalite.


Vďaka profesionálnemu stanoveniu stratégie a podrobnému finančnému plánu sa dajú efektívne nastaviť možnosti projektu z pohľadu vhodnej výmery pozemkov, dispozície a veľkosti obytných jednotiek a maximálneho využitia potenciálu vybranej lokality.

Príprava
Začiatok

2. Začiatok

– Územné rozhodnutie
– Projektová dokumentácia
– Stavebné konanie
– Zmluvné vzťahy s dodávateľmi


Vďaka prepojeniu s Advokátskou kanceláriou Motyčka a Notárskym úradom JUDr. Aleny Motyčkovej zabezpečujeme pod jednou strechou vypracovanie kompletnej právnej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná v jednotlivých fázach realizácie projektu - usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, parceláciu pozemkov, zápis do katastra nehnuteľností, zriadenie vecných bremien alebo záložných práv, územné alebo stavebné povolenie.


Pre zabezpečenie maximálnej miery služieb poskytujeme aj možnosť využitia služby partnerskej architektonickej kancelárie a pomôžeme zazmluvniť aj dodávateľov služieb a prác potrebných k úspešnej realizácii projektu.

3. Realizácia

– Realizácia projektu
– Výstavba nehnuteľnosti
– Prieskum trhu a marketing
– Kolaudácia


Popri realizácii projektu už myslíme na samotný predaj a tým nevyhnutnú optimalizáciu cash-flow projektu. O mnohé nehnuteľnosti je záujem už v začiatočnej fáze prípravy projektu. Preto priebežne analyzujeme situáciu na realitnom trhu, aby sme nasadili nehnuteľnosti do predaja v správnom čase.


Vhodný marketingový mix spojený s efektívnym nastavením cien dokáže z projektu vyťažiť čo najviac. Potom je už kolaudačné rozhodnutie len čerešničkou na torte.

Realizácia
Predaj

4. Predaj

– Zmluvná dokumentácia
– Notárske úkony
– Prevod nehnuteľnosti
– Poistenie


Samotný predaj nehnuteľností v rámci developerského projektu si vyžaduje viaceré právne a notárske úkony, ktoré klienti absolvujú priamo v sídle našej realitnej kancelárie v centre Nitry, bez nutnosti návštevy iných úradov. V mene klienta vykonávame všetky úkony smerujúce k úspešnému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.


Kladieme maximálny dôraz na kvalitu právnej dokumentácie, ktorá je vždy v súlade s aktuálnym znením príslušných právnych predpisov pri zachovaní rovností práv a povinností zmluvných strán.


Našim cieľom je poskytnúť nadštandardné realitné a právne služby nielen developerom, ale aj kupujúcim zabezpečiť taký komfort, aby bolo nové bývanie pre nich viac radosťou ako starosťou.

Zaujali vás naše služby?

Zavolajte nám na 0918 800 332 alebo využite formulár.logo

V Nitrianskom kraji je meno Motyčka už dlhé roky spájané s poskytovaním notárskych a advokátskych služieb, ku ktorým sa časom pridružila aj realitná činnosť. Pre privátnych klientov zabezpečujeme výstavbu rodinných domov, usporiadanie vlastníckych práv, projektovú dokumentáciu, úkony pre stavebné povolenie a kolaudáciu a následný predaj a prevod nehnuteľností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.